Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.
Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Hesap Aç

Kurumsal Finansman

1) PhillipCapital Finansman Bonosu İhracı

PhillipCapital olarak banka kredilerine alternatif kaynak ve yatırımcılarımıza devlet tahvili/hazine bonosuna göre daha yüksek getiri sağlamak amacı ile finansman bonosu ihraçları yapmaktayız. Yaptığımız ihraçlara ilişkin ihraç belgelerimiz aşağıdadır.

2) Halka Arzlar

Şirketler için alternatif finansman kaynağı yaratmak, kurumsallaşma ve küreselleşme süreçlerine destek sağlaması açısından en önemli yöntemlerden biri olan halka arz, şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde işlem görmek üzere, çok sayıda yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satılmasıdır. Konsorsiyum üyesi olduğumuz halka arzlarda, şirketlerin pay senetlerini yatırımcılara satışını yapmaktayız.

3) Özel Sektör Tahvilleri 

Ülkemizde oldukça gelişmiş, derinlikli, yerli, kurumsal ve bireysel yatırımcıların yanı sıra ciddi oranda yabancı yatırım da çeken bir hisse senedi piyasamız olmasına rağmen özel sektör tahvil piyasası ancak 2010 yılında hareketlenmeye başlamıştır. Kredi piyasalarına kıyaslanınca marjinal bir büyüklükte olan bu piyasanın batı sermaye piyasaları örneklerine paralel bir büyüklüğe ulaşma trendine girdiği gözlemlenmektedir.

PhillipCapital olarak çok inandığımız bu ürünün, Türkiye sermaye piyasalarında öncülüğünü yapmak misyonuyla yola çıktık. PhillipCapital olarak ilk ihracımızı yaptığımız 2014 Ağustos ayından itibaren yılsonuna kadar olan dönemde üçüncü taraflar (Üçüncü Taraf – Aracı Kurumun İhraççı ile sahiplik/ortaklık ilişkisinin bulunmaması) için yapılan borçlanma aracı ihraçlarında 4. sırayı aldık. Amacımızı bu piyasada 1. sıraya yerleşmek olarak belirledik. Bunun için durmadan çalışmaya ve gelişmeye devam ediyoruz.

 - Neden Özel Sektör Tahvili?

Özel sektör tahvili bir şirketin var olan banka limitleri dışında bir kaynaktan borçlanması, dolayısıyla yeni bir finansman kaynağı kullanması anlamı taşımaktadır. Bunun yanında özel sektör tahvillerinin teminatsız bir borçlanma aracı olması, teminat (ipotek, çek…) sıkıntısı yaşayan şirketler açısından özellikle önem taşımaktadır. Teminat bazlı bir kredilendirme süreci yerine şirketler iş planları ve nakit yaratma potansiyellerini kullanarak sermaye piyasasından borçlanabilmektedirler. Burada da yine aracı kurumun, ihraççının finansal yapısını iyi anlaması ve yatırımcılara iyi anlatması çok kritik bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

 - Özel Sektör Tahvili İhraççıları Kimlerdir?

Özel sektör tahvil piyasasında ihraççılar 3 ana gruba ayırabilir:

1. grupta bankalar bulunmaktadır. Bankalar, BDDK’nın kendilerine tanıdığı limitler dahilinde ağırlıkla 3 – 6 ay aralığındaki vadelerde bonolar ihraç etmektedirler.

2. grupta banka dışı finansal kesim bulunmaktadır. Bu grupta ağırlıklı olarak faktoring şirketleri görülmektedir. Faktoring şirketleri özel sektör tahvil piyasasına öncülük etmiş, bugün de bu piyasayı etkin olarak kullanan kurumlardır.

3. grup ise reel sektördür. Reel sektör hızla özel sektör tahvil piyasasına girmektedir. Reel sektör şirketlerinin yaptıkları ihraçlar; çok ağırlıklı olarak 2 yıl vadeli, değişken faizli, 3 veya 6 ayda bir faiz ödemeli, vadede anapara ödeyen tahvillerden oluşmaktadır. Önümüzdeki dönemde 3 yıl, hatta 4 yıla ulaşan vadeler görme olasılığımız da yüksektir. Bunun yanında anaparanın 18. veya 24. aydan itibaren taksitler halinde ödeneceği yapılar da gündeme gelebilecektir. Vade, ödeme planı gibi konular ihraççının nakit akımına göre dizayn edilmelidir.

 - Tahvil İhracına Karar Verdim, Süreç Ne Kadar Sürecek?

Özel sektör tahvil ihraç süreci öncelikle ihracın şekline bağlıdır. Nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satışlarda ihraççı şirketin hazır olması sonrası (örneğin gerekiyorsa ana sözleşme değişiklikleri yapılmış, yönetim kurulu kararı alınmış ise) 4 ila 6 hafta içinde gerekli izinler alınıp talep toplamaya başlanabilmektedir. Halka arz yapılması ise izahname yazılması gerekeceği için 2 ila 3 ay kadar sürecektir.

İhraç sürecinde Sağladığınız Hizmetler Nelerdir?

Özel sektör tahvil aracılığı sürecinde verdiğimiz hizmetlerin ana başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

•          SPK, Borsa İstanbul, MKK için gerekli dokümanların hazırlanması,

•          SPK, Borsa İstanbul, MKK ve KAP başvurusunun yapılması,

•          SPK inceleme süreci,

•          Yatırımcı sunumunun hazırlanması,

•          Yatırımcılara yapılan ön bilgilendirme ile geri bildirim alınması,

•          SPK ihraç onayı alınması,

•          İhraç belgesinin KAP’ta yayımlaması,

•          Yatırımcı Ziyaretleri,

•          ISIN kodu başvurusu ve MKK ihraç belgelerinin hazırlanması,

•          Talep Toplama,

•          Alım-satımın başlaması / günlük kotasyonların belirlenmesi.

Bu standart hizmetlerin ötesinde tahvil aracılığında en kritik değer aracı kurumun müşterisi için doğru tanıtımı yapması, doğru vade ve fiyatlamayı belirlemesi ve ihracı başarıyla sonuçlandırmasıdır. Bunun için de aracı kurumun kurumsal müşterileriyle kurduğu ilişkiye paralel olarak yatırımcılarla da sürekli iletişim içinde olup onların taleplerini dikkatle izlemesi gerekmektedir. PhillipCapital hem ihraççı, hem de yatırımcılarla sürekli iletişim içinde kalarak başarılı ihraçlar yapmaktadır. Başarılı bir ihracın yolu hem borçlanan şirketin, hem de yatırımcının memnun olduğu, gelecekte de aynı ihraççının tahvillerinden almak isteyeceği bir vade-fiyat yapısı kurmaktan geçmektedir.

Daha fazla bilgi için…

Özel sektör tahvili ihraç etmek düşüncesini bir adım ileri götürüp konuyu irdelemek, daha iyi anlamak isteyen bir şirket yöneticisi iseniz yapmanız gereken tek şey bizi aramak. Size tüm süreci, artıları, eksileri, yararları, zorlukları ve maliyetleriyle anlatıp sizi en doğru şekilde yönlendirmemiz için bizi arayın, hemen sizi ziyaret edip karşılıklı konuşalım.

PhillipCapital Kurumsal Finansman Ekibi,

Tel: 0 212 239 10 07