Faaliyet İzinlerimiz

Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi 

III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca sunmaya yetkili olduğumuz Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinlerine ulaşmak için tıklayınız.

Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi

“Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.’nin Kurulumuzun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunmak üzere yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.”